10 Eylül 2019

Ali Tüfekçi / Mahur Ney TaksimiKlasikMusiki Instagram

http://www.klasikmusiki.net
Ali Tüfekçi Mahur Ney Taksimi

2 Eylül 2019

Gökalp Yüzlüer / Acemaşirandan Kürdilihicazkara Geçiş Tanbur TaksimiKlasikMusiki Instagram

http://www.klasikmusiki.net
Gökalp Yüzlüer Acemaşirandan Kürdilihicazkara Geçiş Tanbur Taksimi

23 Ağustos 2019

Hakan Güngör / Ferahfeza Kanun TaksimiKlasikMusiki Instagram

http://www.klasikmusiki.net
Hakan Güngör Ferahfeza Kanun Taksimi

20 Ağustos 2019

Uğur Onuk / Bestenigardan Sabaya Geçiş Ney TaksimiKlasikMusiki Instagram

http://www.klasikmusiki.net
Uğur Onuk Bestenigardan Sabaya Geçiş Ney Taksimi

15 Ağustos 2019

Aydın Varol / Hüseyni Keman TaksimiKlasikMusiki Instagram

http://www.klasikmusiki.net
Aydın Varol Hüseyni Keman Taksimi

5 Ağustos 2019

İstanbul Radyosu Türk Tasavvuf Musikisi Korosu #2KlasikMusiki Instagram

http://www.klasikmusiki.net

İstanbul Radyosu Türk Tasavvuf Musikisi Korosu
Nihavend Eserler
Yöneten: Dr. Süleyman Erguner

1. Salât ü Selâm
Beste: Doğan Ergin
Güfte: ?
Makam: Nihavend
Usûl: Sofyan

Ya resul selam aleyke
Ya habib selam aleyke
Ya nebi selam aleyke
Salevatullah aleyke

2. Salâvât
Beste: Doğan Ergin
Güfte: ?
Makam: Nihavend
Usûl: Sofyan

Yâ resûl Allah
Yâ habîb Allah
Yâ şefî Allah
Yâ nebîy Allah
Sâllâlâhu Alâ Muhammed
Sâllâlâhu aleyhi ve sellem

3. Tevşih
Beste: Şeyh Rıza Efendi (Hatuniye Dergâhı Postnişini)
Güfte: Hakkı
Makam: Nihavend
Usûl: Evsat

Bahri aşk da bi kararım, ya resul Allah medet
Cümle ağyarı gider miratı dilden, ey habip
Aşık'ı bi ihtiyarım ya resul Allah meded
Rahı gamda pür gubarım,ya Resul Allah meded
Baş açık sahrayı aşkında benim Şeyda'yı aşk
Hakkı'ya dil hastana göster cemalin et tabip
Pürcü nu nubi vakarım ya resul Allah ya medet
Bu recada ıztırarım ya resul Allah ya medet

4. Tevşih
Beste: Ali Rıza Şengel
Güfte: Enderuni Vâsıf
Makam: Nihavend
Usûl: Evsat

Cenâbındır şeh-i pâkîze-meşreb yâ Resûlâllah
Cemâlindir meh-i tâbende kevkeb yâ Resûlâllah
Safâ-yı tal'at-ı rûyinle âlem gark-ı nûr oldu
Misâl-i mâh-ı enver doğduğun şeb yâ Resûlâllah

5. İlahi
Beste: Âsım Molla
Güfte: ?
Makam: Nihavend
Usûl: Devri Hindi

Cürmüme yoktur nihayet, el medet ya Rabbena
Affına ettim dehalet, el medet ya Rabbena
Sıdk ilepir eyledim hak-i niyaze vechimi
İsterim senden icabet, el meded ya Rabbena

6. İlahi
Beste: Zeki Altun
Güfte: Muzaffer Ozak (Aşkî)
Makam: Nihavend
Usûl: Sofyan

Bu gece yâri gördüm şükür Elhamdülillâh
Ayağına yüz sürdüm şükür Elhamdülillâh
Lâ ilâhe illâ’llah la ilâhe illâ’llah
Lâ ilâhe illâ’llah Muhammed Resûlallah

Aşkî mest olup gitti muhabbet cana yetti
Nureddin'i seyretti şükür Elhamdülillah
Lâ ilâhe illâ’llah la ilâhe illâ’llah
Lâ ilâhe illâ’llah Muhammed Resûlallah

24 Temmuz 2019

İstanbul Radyosu Türk Tasavvuf Musikisi KorosuKlasikMusiki Instagram

http://www.klasikmusiki.net

İstanbul Radyosu Türk Tasavvuf Musikisi Korosu
Ferahfeza ve Sultaniyegah İlahiler
Yöneten: Dr. Süleyman Erguner

Beste: Şehzade Mehmet Seyfettin Efendi (Seyfettin Osmanoğlu)
Güfte: ?
Makam: Ferahfeza
Usûl: Nim Evsat

Dertli olan kullarına kıl deva
Ya ahadü ya samed-ü ya kerim
Ya ahadü ya vahid-ü ya kerim
Ta key seni zikr ederler daimi
Ya ahad-ü ya samed-ü ya kerim

Beste: Balat İmamı Hasan Efendi
Güfte: ?
Makam: Ferahfeza
Usûl: Düyek

Ah meded ey seyyidina Hazreti Abdülkadir
Çare sazı fukara Hazreti Abdülkadir
Hu hu illa hu hu hu hu hu hu leysel hâdî
İllâ hu hu hu hu hu hu yâ hu yâ men hu

Firkatin nariyle yandım ya habiballah meded
Beste: Doğan Ergin
Güfte: Kenan Rifai
Makam: Ferahfeza
Usûl: Müsemmen

Firkatin nariyle yandım ya Resulallah meded
Kalmadı sabr ü tahammül bi- karar oldum meded
Aşıka derman da can da daima aşkın yeter
Dilde, gözde ya Resülallah hayalindir meded

 

Beste: Şehzade Mehmet Seyfettin Efendi (Seyfettin Osmanoğlu)
Güfte: Aziz Mahmûd Hüdâyi
Makam: Ferahfeza
Usûl: Düyek

Ey tâlib-i dîdâr olan
Gel hakka pervâz edelim
Ey aşk ile bîmâr olan
Gel hakka pervâz edelim

Şol kimse kim açtı gözün
Cânâne tapşırdı özün
Dinle Hüdayi'nin sözün
Gel hakka pervâz edelim

Beste: Kemal Tezergil
Güfte: Atıf Efendi
Makam: Sultaniyegah
Usûl: Düyek

Ey meded ey fahri alem rahmeten lil alemin
Mücrimem ihsane geldim ya şefial müznibiyn
Hayra amalim mi var yazsın kiramen katibiyn
Mücrimem ihsane geldim ya şefial müznibiyn

Terennüm:
Ya resulallah medet senden medet

Ben heva ile riyayı nefse ittim iltifat
Ümidim ancak sanadır gayrı karım seyyiat
Ne olursa senden olur bana fahri kainat
Ümidim ancak sanadır gayrı karım seyyiat

Dergehine yüz süren bi-çareler abad olur
Düzah-ı berzahta kalmaz cümlesi azad olur
Sen hüda mahbubusun ancak bize imdat olur
Düzah-ı berzahta kalmaz cümlesi azad olur

Beste: Mahmut Bilki
Güfte: Ali Ulvi Kurucu
Makam: Sultaniyegah
Usûl: Sofyan

Ruhum sana aşık, sana hayrandır Efendim
Bir ben değil, alem sana kurbandır Efendim
Mahşerde nebiler bile senden medet ister
Rahmet, diyen alemlere, Rahman'dır Efendim
Ecram-ü felek, Levh u Kalem, mest-i nigahın
Medheyleyen ahlak-ı Ku'andır Efendim
Kıtmiriniz ey Şah-ı Rüsul koğma kapından
Asilere lütfun yüce fermandır Efendim

17 Haziran 2019

Niyazi Sayın / Muhayyer Ney TaksimiKlasikMusiki Instagram

http://www.klasikmusiki.net
Niyazi Sayın Muhayyer Ney Taksimi

11 Haziran 2019

Özcan Korkut / Sultaniyegah Tanbur TaksimiKlasikMusiki Instagram

http://www.klasikmusiki.net
Özcan Korkut Sultaniyegah Tanbur Taksimi

3 Haziran 2019

Bayram Coşkuner / Suzidil Ud Taksimi #2KlasikMusiki Instagram

http://www.klasikmusiki.net
Bayram Coşkuner Suzidil Ud Taksimi #2